یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

+A
- A

معاونت آمار و اطلاعات

تاریخ: ۹:۲۱:۴۹ ۱۳۹۷/۷/۴ چهارشنبه
توسط: admin
امتیاز: ۰

مدیریت : آقای داوود آقایی

رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی: خانم الهام بتوندی

رئیس گروه طرح‌های آماری و سرشماری: آقای سعید غلام قاسمی

رئیس گروه حسابهای منطقه ای و محاسبات قیمت: آقای رضا فرخی

رئیس گروه آمارهای ثبتی فرآوری و پردازش داده ها: خانم سیما آرین نژاد

وظایف دفتر آمار و اطلاعات و GIS

 • سازماندهی ، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماری‌های عمومی و تخصصی مبتنی بر مفاد آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری  مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌های اجرایی مربوط و همکاری با مرکز امار ایران.
 • سازماندهی ، اجرا ، استخراج و نظارت بر آمارگیری‌های نمونه ای مبتنی بر مفاد آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری کشوری  مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌های اجرایی مربوط و همکاری با مرکز امار ایران.
 • سازماندهی آمار‌های ثبتی مربوط به سازمان‌های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور
 •  نظارت بر انجام آمارگیری‌ها و سرشماری‌های مرکزآمار ایران که توسط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در حوزه استان انجام می‌گیرد.
 • سازماندهی ، جمع آوری و استقرار نظام جامعه آمارهای ثبتی  استان و تهیه ، تدوین و انتشار آمار نامه استان در قالب چارچوب مبتنی بر قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران و سازگار با تعاریف و مفاهیم استاندارد شده در مرکز آمار ایران.
 •   شناسایی ، طبقه بندی  و جمع آوری نیاز‌های آماری واحدهای استانی  دستگاه‌های اجرایی.
 • تهیه و اجرای طرح‌های آماری مورد نیاز استان با هماهنگی ستاد وزارت کشور و مرکز آمار ایران در چارچوب مبتنی بر قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران و نظام آماری کشور.
 •  ارزیابی و نظارت برطرح‌های آماری واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی .
 •  تهیه حساب‌های منطقه ای (استانی ) در قالب واحد مورد تایید مرکز آمار ایران.
 • پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌های آماری استان و ارائه گزارشات تحلیل مورد نیاز جهت انتشار.
 • پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی آمار.
 • هماهنگی در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی مفاهیم و نرم افزارهای آماری در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی توسط واحد ذیربط در استانداری.
 • ارائه خدمات آماری مورد نیاز سازمان‌های ادرای و مراکز دانشگاهی ، تحقیقاتی و آموزشی و دیگر متقاضیان در سطح استان.
 • بهنگام سازی چارچوب‌های آماری مبتنی بر قوانین  و مقررات مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران و دستور العمل‌های مرکز آمار ایران.
 • انجام تحقیقات و بررسی‌های آماری جهت رفع نیارمندی‌های برنامه ریزی و طرح‌های اعتبار هزینه ای و تملک دارائی‌های سرمایه ای استان.
 • ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  و پایگاه‌های اطلاعات آماری بر پایه اطلاعات مکانی و نقشه‌های تقسیماتی دفتر سیاسی و انتخابات.
 • تهیه ، اصلاح و بهنگام سازی نقشه‌ها و لایه‌های اطلاعاتی ؛ به استثناء نقشه‌های تقسیمات کشوری ؛ مورد نیاز استان.
 • ارائه خدمات به دفتر سیاسی  و انتخابات به منظور تهیه ، اصلاح و بهنگام سازی نقشه‌های شهری و روستایی برای طرح‌های آماری.
 • رقومی سازی برگ نقشها‌های شهری و روستایی و تهیه فایل‌های رقومی.
 • پیگیری به روزرسانی نقشه‌های تقسیمات سیاسی استان از دفتر سیاسی و انتخابات استانداری بر اساس آخرین مصوبه‌های هیات وزیران.
 • تهیه فهرست نقشه‌ها و پایگاه داده‌های مکانی موجود دراستان و ایجاد مرکز هماهنگی داده‌های مکانی در راستای ایجاد SDI استان و نظارت بر اجرای  پروژه‌های GIS  و  SDI  استان.
 • انجام وظایف دبیرخانه گروه کارشناسی کاربران سیستم‌های اطلاعات مکانی و هماهنگی و ارتباط با شورای ملی کابران سیستم‌های اطلاعات مکانی.
 • هماهنگی در خصوص اشاعه فرهنگ GIS  و  SDI  و اجرای دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی سیستم‌های اطلاعات مکانی در سطح استان.
 • هماهنگی در خصوص ایجاد و راه اندازی  پایگاه‌های داده مکانی استانی وشهری

تعداد بازدید: ۱۳۲۰
دیدگاه ها: ۰
like می پسندم
dislike نمی پسندم
نظرات کاربران
 • اولین نفری باشید که نظری می دهید!
loading...

لطفا منتظر بمانید...